Գաղտնիության քաղաքականություն

Սույն «Գաղտնիության Քաղաքականություն»-ը տարածվում է բոլոր այն այցելուների, օգտատերերի, օգտագործողների և այլ անձանց (այսուհետ Օգտատեր) վրա, ովքեր օգտվում են pik.am կայքի (այսուհետ՝ Կայք) ծառայություններից կամ նման ծառայություններից օգտվելու իրավունք ունեն և կարգավորում է Կայք-ի Օգտատերերից ստացված տեղեկատվության հավաքագրման, կիրառման, պահպանման և բացահայտման եղանակները:

Նպատակն է տեղեկացնել, թե կայքում գրանցվելու համար ինչ տվյալներ են հավաքագրվում, մշակվում և ինչպես են դրանք օգտագործվում: Սույն քաղաքականությունը ցանկացած ժամանակ առանց նախնական ծանուցման կարող է միակողմանի փոփոխվել: Փոփոխված տարբերակը կհրապարակվի Կայքում՝ նշելով վերջին փոփոխության ամսաթիվը: Նոր պայմաններն իրավական ուժ կունենան Կայքում տեղադրվելու պահից և կտարածվեն դրանից հետո ծագած պարտավորությունների վրա: Կայքի այցելուների, օգտատերերի պարտականությունն է ժամանակ առ ժամանակ այցելել Կայք և ծանոթանալ փոփոխություններին:

1. Անձնական տվյալների հավաքագրումը

Անձնական տվյալները, որոնք թույլատրվում է մշակել սույն Գաղտնիության պայմանների շրջանակներում, տրամադրվում են Օգտատիրոջ կողմից՝ Կայքում գրանցվելուց կամ պատվեր ձևակերպելուց և ներառում են հետևյալ տեղեկությունները.

 • ազգանունը, անունը
 • հեռախոսի համարը
 • ծննդյան ամսաթիվը և տարեթիվը
 • էլեկտրոնային փոստի հասցեն (e-mail)
 • առաքման հասցեն
 • բնակության հասցեն
 • բանկային ռեկվիզիտները, եթե պատվերի համար վճարումը կատարել եք բանկային փոխանցման միջոցով: Մենք ՉԵՆՔ տիրապետում Ձեր վճարային (կրեդիտային կամ դեբետային) քարտի որրևէ տվյալի, քանի որ առցանց վճարումները մեր կայքում իրականացվում են բացառապես Arca և PayPal վճարային համակարգերի միջոցով:
 • կայքում Ձեր կատարած գնումների պատմությունը, նախընտրած ապրանքների ցանկը և այլն
 • մեզ հետ կատարված նամակագրությունը (ներառյալ չաթը և էլեկտրոնային նամակները):


Կայքը պահպանում է նաև տվյալներ, որոնք ավտոմատ կերպով փոխանցվում են Կայք այցելելու ժամանակ.

 • IP հասցեն
 • cookies-տեղեկությունները
 • տեղեկատվություն բրաուզերի մասին
 • մուտքի տևողությունը
 • էջի URL
 • ռեֆեռերը (նախորդ էջի հասցեն)

Ձեր կողմից cookie-ների անջատումը կարող է հանգեցնել Կայքի վավերացում պահանջող էջերի մուտքի սահմանափակման:

Կայքը հավաքում է վիճակագրություն իր այցելուների IP հասցեների վերաբերյալ: Այս տեղեկատվությունն օգտագործվում է տեխնիկական խնդիրների բացահայտման և լուծման, վճարումների օրինականության և ապահովության վերահսկման նպատակով:


2․ Անգործունակ կամ 18 տարին չլրացած անձանց տվյալների գաղտնիություն

Մենք չենք հավաքում կամ պահանջում տվյալներ 18 տարեկանից ցածր անձանցից, ինչպես նաև չենք թույլատրում 18 տարեկանը չլրացած անձանց գրանցվել` ծառայություններից օգտվելու նպատակով: Նման ծառայությունները և իրենց բովանդակությունները նախատեսված չեն 18 տարին չլրացած անձանց համար: Սույն կետով սահմանված անձանցից բացառություն են կազմում այն անձինք, ովքեր օրենսդրությամբ նախատեսված կարգով լրիվ գործունակություն են ձեռք բերել մինչը 18 տարին լրանալը: Մենք հնարավորություն չունենք ստուգել կայքից օգտվողների կողմից մուտքագրվող տեղեկությունների իսկությունը, ուստի մենք պատասխանատվություն չենք կրում 18 տարեկանը չլրացած անձանց կողմից մեր կայքից և մեր կողմից մատուցվող ծառայություններից օգտվելու հետևանքների համար:


3. Անձնական տվյալների օգտագործումը

Օգտատիրոջ անձնական տվյալները կարող են օգտագործվել.

 • Կայքում գրանցված Օգտատիրոջ նույնականացման համար, պատվերը ձևակերպելու համար
 • Օգտատիրոջը Կայքի անհատականացված ռեսուրսների մուտքի տրամադրման համար
 • Օգտատիրոջ հետ հետադարձ կապի ապահովման համար, այդ թվում ծանուցումներ, հարցումներ ուղղելու համար, որոնք վերաբերում են Կայքի օգտագործմանը, ծառայությունների մատուցմանը, Օգտատիրոջ հարցումների և հայտերի մշակման համար
 • Օգտատիրոջ գտնվելու վայրը որոշելու համար՝ անվտանգության ապահովման և զեղծարարությունների կանխման համար
 • Օգտատիրոջ կողմից տրամադրված անձնական տեղեկատվության ճշգրտությունն ու ամբողջականությունը հաստատելու համար
 • Հաշիվ ստեղծելու և գնումներ կատարելու համար
 • Օգտատիրոջը պատվերի կարգավիճակի ծանուցման համար, վճարման մշակման և ստացման, Օգտատիրոջ կողմից վճարման բողոքարկման համար,
 • Կայքի օգտագործման հետ կապված խնդիրների դեպքում Օգտատերերին արդյունավետ տեխնիկական աջակցման ապահովման համար
 • Կայքի անունից կամ Կայքի գործընկերների անունից, Օգտատիրոջ համաձայնությամբ՝ նրան ապրանքերի թարմացումների, հատուկ առաջարկների, գների և այլ տեղեկատվության տրամադրման համար
 • Օգտատիրոջ համաձայնությամբ գովազդային գործունեության իրականացման համար
 • Օգտատիրոջը մուտքի իրավունքի տրամադրում գործընկերների ինտերնետ-խանութներ, այդ խանութների արտադրանքից, թարմացումների վերաբերյալ ծանուցումներից և ծառայություններից օգտվելու համար:
 • Ձեր հայցած ծառայությունների և օգնության ապահովում
 • Մեր ծառայությունների, բովանդակության և գովազդի որակի չափում և բարելավում
 • Ոչ ստանդարտ իրավիճակներում զանգի կամ էլ. փոստի միջոցով հավելյալ տեղեկությունների ճշտում կամ հաղորդում
 • Պատվերը հաստատող, սխալ լրացված դաշտերի մասին տեղեկացնող, ի պատասխան Ձեր հարցի ուղարկված և այլ տիպի էլեկտրոնային նամակների ուղարկում (օրինակ` պրոմո առաջարկներ, եթե բաժանորդագրված եք մեր փոստառաքման ծառայությանը)
 • Ծառայությունների, ապրանքների և նախազգուշացումների վերաբերյալ Ձեր հարցումները բավարարելու համար
 • Ձեզ հետաքրքրող ապրանքներ առաջարկելու համար
 • Կայքի օգտագործման հարցում Ձեզ աջակցելու համար
 • Ձեր հաշիվը կարգավորելու և մեր ծառայություններն ըստ Ձեր նախընտրությունների փոփոխելու համար
 • Մեր կայքի օգտագործումը վերլուծելու, կայքը, ծառայություններն ու ապրանքները բարելավելու համար
 • Մեր կայքի սխալ օգտագործումը կանխելու և պաշտպանելու համար
 • Մեր պայմանները և դրույթները իրականացնելու համար
 • Սպասարկում իրականացնելու համար,


4. Անձնական տվյալների փոխանցումը

Օգտատերը համաձայնվում է, որ Կայքի Ադմինիստրացիան իրավունք ունի փոխանցել անձնական տվյալները երրորդ անձանց, բացառապես pik.am Կայքում ձևակերպված Օգտատիրոջ պատվերը կատարելու, այդ թվում՝ առաքումը իրականացնելու նպատակով` ինչպիսիք են սուրհանդակային ծառայությունները և փոստային կազմակերպությունները:

Օգտատիրոջ անձնական տվյալները կարող են փոխանցվել Հայաստանի Հանրապետության պետական իրավասու մարմիններին միայն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և հիմքերով:

Կայքի Ադմինիստրացիան ձեռնարկում է անհրաժեշտ կազմակերպչական և տեխնիկական միջոցներ Օգտատերերի անձնական տեղեկությունները չարտոնված կամ պատահական մուտքից, ոչնչացումից, փոփոխումից, արգելափակումից, պատճենահանումից և երրորդ անձանց այլ ապօրինի գործողություններից պաշտպանելու համար:


5. Հաշվի պաշտպանվածություն

Ձեր գաղտնաբառը Ձեր հաշիվ մուտք գործելու բանալին է: Գաղտնաբառ ընտրելիս օգտագործեք թվերի, տառերի և հատուկ նիշերի չկրկնվող համադրություն (օրինակ` GnUm5pikic): Մի տվեք PIK.am-ի Ձեր գաղտնաբառը մեկ ուրիշին: Եթե այնուամենայնիվ այդպես եք վարվում, հիշեք, որ Դուք պատասխանատու եք Ձեր հաշվի անունից կատարված բոլոր գործողությունների համար: Գաղտնաբառի կորստի դեպքում այն կարող եք վերականգնել կայքի օգնությամբ` սեղմելով «Մուտք» կոճակի հարևանությամբ գտնվող «Մոռացել եք գաղտնաբառը» հրամանը:

6. Գործող օրենք և իրավասություն

Համաձայն Անձնական Տվյալների Պաշտպանության մասին ՀՀ օրենքի՝ Օգտատերը իրավունք ունի դիտել և խմբագրել Կայքի կողմից հավաքագրված իր անձնական տեղեկատվությունը ինչպես նաև իրավունք ունի տեղեկատվություն ստանալու իր անձնական տվյալների մշակման վերաբերյալ:

Կայքի Ադմինիստրացիան իրավունք ունի փոփոխություններ կատարել սույն պայմաններում առանց Օգտատիրոջ համաձայնության:

Նոր Գաղտնիության պայմանները ուժի մեջ են մտնում դրանք Կայքում հրապարակելու օրվանից, եթե այլ բան նախատեսված չէ Գաղտնիության պայմանների նոր խմբագրությամբ:

Սույն Գաղտնիության պայմանների հետ կապված բոլոր առաջարկներն ու հարցերը պետք է ուղղել կայքի «Կապ մեզ հետ» բաժնում:

Այցելելով Կայք, Դուք տալիս եք Ձեր համաձայնությունը Ձեր մուտքագրած անձնական տվյալները սույն քաղաքականությանը համաձայն Կայքի կողմից մշակվելու եվ օգտագործվելու համար, հակառակ դեպքում Դուք իրավունք չունեք օգտվել Կայքում մատուցվող ծառայություններից:

Մուտք գործելով մեր կայք կամ կայքից օգտվելիս Դուք ընդունում եք, որ կայք այցելելու և օգտվելու հետ կապված բոլոր հարցերը կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ: Վեճերի առաջացման դեպքում դրանք կարգավորվում են յուրաքանչյուր կողմի ներկայացուցիչների կողմից, համաձայնության չգալու դեպքում, վեճերը կկարգավորվեն ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված կարգով:

Գործող Գաղտնիության պայմանները տեղադրված են https://pik.am/gaxtniutyun էջում:

Թարմացվել է 22.02.2022 թ.